ภาคเรียนที่ 1 / 2564

วิทยาการคำนวณ 5 (ว23183)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
Class Code: vl5ziws

วิทยาการคำนวณ 5 (ว23183)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
Class Code:
3yj3f2p

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Class Code:
pjynbce

วิทยาการคำนวณ 1 (ว31181)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Class Code:
go7pv7p

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (ค32201)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
Class Code: hhky4nj

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (ค32201)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
Class Code: kchkcw4

Line OpenChats

สำหรับติดต่อครูผู้สอน
นายจิราวัฒน์ นางาม
chirawat@lppk.ac.th

แหล่งข้อมูล